February 02, 2007

Bumaha sa Dapitan- Part 1 pa lang to!


PSP at Dapitan cor Lacson sts, Manila... photos from MN and Manero
I'll upload more pix soon -boyagimat