November 25, 2007

Neo-Angono

Salamat sa Neo-Angono Artists Collective at may mga bagong panagalan na ang mga PSPlanners
Whoop a.k.a. LOVER BOY
Egg a.k.a WALANG TULUGAN
Wesendestroy a.k.a. PUFF DADDY
Tlinc a.k.a TARAY QUEEN
Nemo a.k.a. TULOG BOY
Mutationation a.k.a. MONGOL BOY