October 24, 2009

SAYO ANG TAAS AKIN ANG BABA NG BAHAYKolown, Cebu City